Myšlenka

Vlastní univerzitou našeho života je sbírka knih.
(Thomas Carlyle )

Náhodný obrázek

Přihlášení

Jste zde

Žáci ZŠ Všechovice v knihovně

Datum konání: 
1.10.2019

V probíhajícím Týdnu knihoven zavítaly do naší knihovny všechny třídy zdejší Základní školy.

Prvňáčci a druháci se seznámili s knihovnou, zjistili, kde mají hledat knihy, časopisy či hry určené pro svůj věk, poslechli si příběh "Jak se Klaudiáš jednou nenudil" a poté odpovídali na důvtipné otázky týkající se přečteného textu. Nakonec si složili připravené puzzle s Klaudiášem a namalovali krásné obrázky, které nyní  zdobí knihovnu.

Podobně probíhala návštěva třetí třídy, mimo jiné se žáci dozvěděli, z čeho se odborně skládá kniha a další informace o knižním fondu. Protože tyto děti již udrží delší pozornost, přečetli jsme si tři příběhy z knihy autorky Zuzany Pospíšilové.

Čtvtrá třída se tematicky zaměřila na právě probírané učivo z hodin Vlastivědy - obec, město, region, Česká republika. Děti pracovaly s připravenými naučnými svazky  - knihami, věnujícími se tomuto tématu a nakonec si společně přečetly pověst vztahující se k Hranické propasti.

Pro páťáky byla připravena jejich první Čtenářská dílna - žáci si vybrali knihu, se kterou následně pracovali a výsledky zaznamenávali do malého dotazníku, který nakonec ozdobili krásným obrázkem.

Žáci druhého stupně ZŠ - 6.,7.,8. a 9. třídy pokračovali již v "rozjetých" lekcích svých Čtenářských dílen, se kterými co čtrnáct dnů pravidelně navštěvují knihovnu.

Co říci na závěr? Tolik návštěvníků v jednom týdnu knihovna ještě "nezažila". Nadšení menších dětí a viditelný zájem o knihy a čtení těch starších - teenagerů, se bude knihovna snažit udržet a podporovat po celý rok.